Preventie - Milieu - Veiligheidscoördinatie


Elke ondernemer wordt geacht de milieuwetgeving te kennen.

Een mooi principe, maar raakt u er nog wijs uit?

Laat dit over aan erkende specialisten die hier dagelijks in contact mee komen.

ORA Management heeft ervaren en erkende milieucoördinatoren in dienst die u efficiënt bijstaan:

  • aanvraag van milieuvergunning klasse I, II of III (nieuwe exploitatie of wijziging)
  • aanvraag van een erkenningen (vb. erkenning als overbrenger)
  • wettelijke milieuadministratie (integraal milieujaarverslag, VMM aangifte, afvalstoffenregister, nullozingsrapport, aangifte lozen afvalwater, VAL-I-PAC, …)
  • aanvraag van stedenbouwkundige vergunningen
  • begeleiding van de interne milieucoördinator, milieuwetgeving, milieucommunicatie
  • behalen van de ISO 14001 of de ISO 50001
  • als extern milieucoördinator
  • periodieke doorlichting om na te gaan of er voldaan wordt aan de milieuwetgeving
  • milieueffectrapportage (MER)
Milieu en preventie hebben heel wat raakvlakken.
Dat maakt het voor uw bedrijf bijzonder interessant om met ORA Management te werken.
Wij bieden u expertise, efficiëntie en een pragmatische aanpak, wat voor u een grote besparing betekent.

Wij werken met een vast tarief per item, geen verrassingen. Advies is gratis voor onze klanten.
Waarom nog wachten om ook klant te worden? Vraag vandaag nog vrijblijvend uw offerte aan.

success

Caring about your safety and environment